ściągajcie do woli

Daję Wam zbiór zadań przygotowujących do matury, które opracowałem przez kilka lat będąc nauczycielem. Ściągajcie do woli, kopiujcie, przepisujcie, rozwiązujcie, dawajcie na klasówkach zadania, które Wam przedstawiam

czwartek, 5 kwietnia 2012

transformacje 10

Transform the following sentences.
  1. How long is it since you graduated from university? (ago)
How………………………………………………………………………….from university?
  1. I’ve never heard such a funny joke. (ever)
That’s the………………………………………………………………………………….. heard.
  1. I don’t believe he took so long to fix the car. (him)
Fancy……………………………………………………………………. to fix tha car.
  1. The kids found the story fascinating. (were)
The kids ………………………………………………………………………………..the story.
  1. The chicken is so spicy that I can’t eat it. (me)
The chicken is ……………………………………………………………………. eat.
  1. They paid 49$ for the hat. (them)
The hat………………………………………………………………………………… 49$.
  1. Shall we take the kids to the cinema? (about)
How …………………………………………………………………………. to the cinema?
  1. Axel hasn’t had a proper meal for a week. (last)
It’s a week …………………………………………………………………………. a proper meal.
  1. I’m sure he has been to Paris before. (have)
She…………………………………………………………………………….. to Paris before.
  1. The office needs a phone. (need)
The office ……………………………………………………….. of phone.

klucz:
1. long ago did you graduate
2. funniest joke I've ever heard
3. him taking so long
4. were fascinated by
5. too spicy for me to eat
6. cost them
7. about taking the kids
8. since Axel last had
9. must have been
10. in need of

źródło: fce use of English 1, Virginia Evans

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz