ściągajcie do woli

Daję Wam zbiór zadań przygotowujących do matury, które opracowałem przez kilka lat będąc nauczycielem. Ściągajcie do woli, kopiujcie, przepisujcie, rozwiązujcie, dawajcie na klasówkach zadania, które Wam przedstawiam

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

transformacje 12

Transform the following sentences.

1. As far as I know, it wasn’t John who broke the password. (knowledge)
To…………………………………………………………………….. the one who broke the password.
2. Mr Smith is responsible for the office. (charge)
Mr Smith …………………………………………………..the office.
3. The trip was not relaxing as we had expected. (tiring)
The trip …………………………………………………………….. we had expected.
4. My brother has been has been cycling for 15 years. (started)
My brother…………………………………………………………………… 15 years ago.
5. I threw the cream away because it was mouldy. (rid)
The cream was mouldy, so I decided ……………………………………….. it.
6. He is on the verge of bursting into tears. (about)
He is ……………………………………………………………… tears.
7. If Sara hadn’t persuaded the girl to come down, she would still be on the ladder. (not)
Had ……………………………………………………………………………. to come down, the girl would still be on the ladder.
8. You should use this window only in an emergency. (used)
This window…………………………………………………………. in an emergency.
9. The human body mostly consists of water. (up)
The human body …………………………………………………………………….. water.
10. I haven’t heard from Mark for a very long time. (touch)
Mark ………………………………………………………………. for a very long time

klucz:
1. my knowledge, John wasn't
2. in charge of
3. was more tiring than
4. started cycling
5. to get rid of
6. about to burst into
7. Sara not persuaded her
8. should only be used
9. is made up of
10. hasn't been in touch

źródło:
fce, use of English 1, Virginia Evans

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz