ściągajcie do woli

Daję Wam zbiór zadań przygotowujących do matury, które opracowałem przez kilka lat będąc nauczycielem. Ściągajcie do woli, kopiujcie, przepisujcie, rozwiązujcie, dawajcie na klasówkach zadania, które Wam przedstawiam

wtorek, 17 stycznia 2012

słowotwórstwo 7


Transform the following words.


1. The lower salaries would be a slight ..................................... from the original project.(DEVIATE)
2. It is impossible to .............................. everybody. (PLEASURE)
3. There was no ............................. on her side so he proceeded with his work.(RESIST)
4. If you need anything I am at your ......................., madam. (SERVE)
5. ............................... in the wardrobe he waited for her husband to fall asleep. (HIDE)
6. “Will you ............................... your theory?” a curious student asked his professor.(CLEAR)
7. We can’t go together anywhere as my holiday doesn’t ..................................with yours.(COINCIDENCE)
8. Boozing and clubbing- my two favourite Saturday night .............................. . (ACTIVE)
9. On the Valentine’s day I got a cordless electric drill with .......................... batteries. (RECHARGE)
10. His eyes .......................... with surprise when I told him I was pregnant.(WIDE)

klucz:
  1. deviation
  2. please
  3. resistance
  4. service
  5. hiding
  6. clarify
  7. coincide
  8. activities
  9. rechargeable
  10. widened

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz