ściągajcie do woli

Daję Wam zbiór zadań przygotowujących do matury, które opracowałem przez kilka lat będąc nauczycielem. Ściągajcie do woli, kopiujcie, przepisujcie, rozwiązujcie, dawajcie na klasówkach zadania, które Wam przedstawiam

czwartek, 22 marca 2012

transformacje 7

  1. Transform the sentences.
a)      They promised me to deliver the computer tomorrow. (word)
They…………………………………………………………….
b)     Today, I feel more stressed than I ever have. (as)
I’ve never……………………………………….I do today.
c)      I’m really sorry, but this is the best I can do. (any)
I’m really sorry, but I ………………………………… than this.
d)     Why didn’y you buy a cheaper car? (cheapest)
Was this…………………………………………………….buy?
e)      We have got the same number of books as you. (many)
We have got……………………………………………..you.
f)       Would you know how old he is? (happen)
Do you………………………………………………..he is
g)      They are going to demolish the old opera house tomorrow. (pulled)
The old opera house is going………………………………….tomorrow.
h)      Someone must have added salt to the sauce. (if)
The sauce tastes ……………………………………………..salt to it.
i) He painted the bedroom as you told him to. (way)
He painted …………………………………………told him to.
j)       The sports centre was so crowded that we left immediately. (a)
It was ………………………………………………….we left immediately.

Klucz:
a)      gave me their word to deliver the computer tomorrow
b)     felt as stressed as
c)      can’t do any better
d)     the cheapest car you could
e)      as many books as you
f)       you happen to know
g)      to be pulled down
h)      as if someone has added
i)        the bedroom the way you
j)       such a crowded sports centre thatBrak komentarzy:

Prześlij komentarz