ściągajcie do woli

Daję Wam zbiór zadań przygotowujących do matury, które opracowałem przez kilka lat będąc nauczycielem. Ściągajcie do woli, kopiujcie, przepisujcie, rozwiązujcie, dawajcie na klasówkach zadania, które Wam przedstawiam

czwartek, 22 marca 2012

transformacje 8

1. Transform the sentences
a)      The race was cancelled due to the bad weather. (of)
The race was cancelled ………………………………the weather
b)     I lost my ticket so I had to buy another one. (result)
I lost my ticket and ……………………………to buy another one.
c)      Joshua couldn’t take his eyes of Sandra the moment he saw her. (for)
Joshua……………………………………………………..the moment he saw her.
d)     Simon thought he wouldn’t be punished for breaking the glass. (get)
Simon thought he…………………………………………breaking the vase.
e)      Whenever I go to Paris I always stay with friends. (up)
Friends always…………………………………….whenever I am in Paris.
f) The scientists had difficulty finding a solution to the problem. (work)
The scientists found it difficult……………………………………the problem.
f)       the match proved to be really interesting. (out)
It………………………………………………………..a really interesting match.
g)      Everybody tells me I should stop eating sugar. (down)
Everybody tells me I should…………………………………….sugar
h)      By the end of May, the soldiers’ supplies had come to an end. (run)
By the end of may, the soldiers …………………………………..supplies.
i)        I didn’t have a chance to explain what happened. (opportunity)
I……………………………………explain what happened.

Klucz:
a)      because of the
b)     as a result, I had
c)      fell for for Sandra
d)     would get away with
e)      put me up
f)       to work out
g)      cut down on (eating)
h)      had run out of
i)        never had the opportunity to


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz